• ● บัตร Visitor Oyster Card £20

  AMOUNT SELECT CLASS PRICE / PERSON PRICE SPECIAL REMARK
  Adult / ผู้ใหญ่ THB 1,150 0
  Total THB 0
  • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน 
  • Rates are in Thai Baht subject to change according to daily exchange rates.
  date_range
  access_time
 
£20 London Visitor Oyster Card 
Smart card pays for your journey as you go (Pay-as-you-go fares are cheaper than buying a single ticket). The card can be used to travel on bus, Tube, tram, DLR (Docklands Light Railway), London Overground, Emirates Air Line cable car, Thames river boat, Heathrow Express, and most National Rail services in London. The £5 card fee is already included (non-refundable).
 
บัตรรถขนส่งฯ ออยสเตอร์ มูลค่า 20 ปอนด์ (£20 London Visitor Oyster Card) 
สมาร์ทการ์ดสำหรับชำระค่าโดยสารแบบ "จ่ายตามการใช้งาน" (ค่าโดยสารแบบ "จ่ายตามการใช้งาน" ถูกกว่าการซื้อตั๋วเที่ยวเดียว) สามารถใช้โดยสารรถบัส, รถไฟใต้ดิน, รถราง, รถไฟรางเบาด็อคแลนด์ส, รถไฟชานเมือง, เอมิเรตส์แอร์ไลน์เคเบิลคาร์, เรือแม่น้ำเทมส์, ฮีทโธรว์เอ็กซ์เพรส, รวมถึงบริการการรถไฟแห่งสหราชอาณาจักรเกือบทั้งหมดในลอนดอน บัตรรวมค่าธรรมเนียมบัตร 5 ปอนด์แล้ว (ค่าธรรมเนียมขอคืนไม่ได้)

 

 
About tickets
All travel cards are non-changeable and non-refundable.
 
บัตรขนส่งมวลชน (Tickets)
บัตรขนส่งมวลชนทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือขอคืนเงินได้
x
Your Privacy
We use cookies and similar technologies to help personalise content, tailor and measure ads, and provide a better experience. By clicking Accept all cookies or turning an option on in Cookie Preferences, you agree to this as outlined in our Cookie Policy. To change preferences or withdraw consent, please update your Cookie Preferences.
Accept Cookie