• ● 3-Day Consecutive

  AMOUNT SELECT CLASS PRICE / PERSON PRICE SPECIAL REMARK
  Adult 1st THB 14,650 0
  Adult 2nd THB 9,250 0
  Youth (16-24) 1st THB 10,350 0
  Youth (16-24) 2nd THB 6,500 0
  Total THB 0
  • เด็กฟรี! เด็ก (6-15 ปี) ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ถือบัตรสวิสแฟมมิลีคาร์ด
  • อัตราอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวัน อัตราและเงื่อนไขของบัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะออกตั๋ว
  • Children FREE! Children (6-15yr) with a Swiss Family Card
  • Rates may change based on the exchange rate of each day. Rates and conditions of the pass are subject to change until ticket.
  date_range
  access_time
Swiss Travel Pass
• Explore Switzerland by train bus boat and city transport.  It’s all included in a Swiss Travel Pass. 
• These transport systems are part of a coordinated and well organized national network with frequent arrivals and departures for easy seamless connections.
• With a free swiss family card children under 16 travel free with a parent or guardian.
• Swiss Travel Pass gives discounts on mountain railways, cable cars and free entry into more than 500 museums. 
• Includes free mountain excursions to Rigi, Stanserhorn and Stoos.
 
  
Continuous travel Choose to travel continuously on either 3, 4 , 6, 8 or 15 days.
 
Flexible travel Choose to travel flexibly between 3, 4, 6, 8 or 15 days. Travel days can be anytime within 1 month of the first date of travel, as written on your pass.
 
Validity Validity ends at 05.00 hrs. the morning after the pass expiry date. Passes are given a start date at time of purchase. This is the first date of travel and the pass will only be valid from this date.
 
Swiss Half Fare Card entitles you to purchase 1st or 2nd class tickets at half fare price on train, bus, boat and most mountain railways in Switzerland. Please note discount can be less in some cases especially on very short routes (urban travel).
 
สวิส ทราเวิล พาส (Swiss Travel Pass)
• บัตรสวิสพาสใบเดียวเที่ยวทั่วสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ รถประจำทาง เรือ และเดินทางในเมืองได้ 
• บัตรเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดและเดินทางได้ง่าย
• เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ที่เดินทางพร้อมกับพ่อ/แม่หรือผู้ปกครอง สามารถเดินทางได้ฟรีด้วยบัตรสวิสแฟมมิลีคาร์ด - บัตรฟรี!
• ลดราคาสำหรับรถไฟขึ้นยอดเขา รถราง และใช้เข้าพิพิธภัณฑ์ฟรีได้มากกว่า 500 แห่ง
• นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาฟรี! ภูเขาริกิ สแตนเซอร์ฮอร์น และสทอส
 
บัตรเดินทางแบบต่อเนื่อง (Continuous travel Pass) เลือกบัตรเดินทางต่อเนื่อง 3, 4, 6, 8, หรือ 15 วัน
 
บัตรเดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง (Flexible travel Pass) เลือกบัตรเดินทางแบบไม่ต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3, 4, 6, 8, หรือ 15 วัน จะเดินทางวันไหนก็ได้ภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันแรกที่เดินทาง และบันทึกวันที่ลงบนบัตร
 
อายุของบัตร (Validity) เมื่อถึงวันบัตรหมดอายุ ยังสามารถใช้บัตรได้ถึงเวลาตีห้าของวันรุ่งขึ้น ผู้เดินทางต้องแจ้งวันที่จะใช้บัตรเดินทางวันแรก ซึ่งจะระบุไว้บนบัตร และจะถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันแรกของการเปิดใช้บัตร และบัตรจะมีอายุนับจากวันที่ระบุ
 
บัตรส่วนลดค่าโดยสารสวิสครึ่งราคา (Swiss Half Fare Card) ให้สิทธิ์คุณซื้อตั๋วชั้น 1 หรือชั้น 2 ในราคาครึ่งราคาสำหรับรถไฟ รถประจำทาง เรือ และรถไฟบนภูเขาส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ โปรดทราบว่าส่วนลดอาจลดลงได้ในบางกรณี โดยเฉพาะในเส้นทางที่สั้นมาก (การเดินทางในเมือง)
Pass tickets 
 
 
• Continuous travel Pass
A ticket will be attached to your booking confirmation email, in pdf format. You need to present this at point of ticket inspection, either as a printout or on a mobile device.
 
• Flexible travel Pass
A ticket will be attached to your booking confirmation email, in pdf format. Please note that this is a receipt and not a valid travel document. You need to activate your travel days on www.activateyourpass.com. You will then receive a valid ticket for each activated travel day. You need to present these at point of ticket inspection, either as a printout or on a mobile device. Activated tickets can be deactivated or changed any number of times prior to the selected day of travel. On the selected day of travel, an activated ticket cannot be changed.
 
Seat Reservations A seat reservation and/or supplement is required to travel on some trains buses boats such as the Glacier Express, Gotthard Panorama Express and Palm Express.
 
Refunds policy Refundable up to 48 hours (office hours) before 'valid from' date with cancellation and service fees.
 
เงื่อนไข (Pass tickets)
• บัตรเดินทางแบบต่อเนื่อง (Continuous travel Pass) จะส่งบัตรให้พร้อมกับอีเมลยืนยันการจองในรูปแบบไฟล์ pdf ผู้เดินทางต้องแสดงที่จุดตรวจ อาจจะพิมพ์บัตรออกมาหรือไม่ก็ได้ (แสดงภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้)
 
• บัตรเดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง (Flexible travel Pass) จะส่งบัตรให้พร้อมกับอีเมลยืนยันการจองในรูปแบบไฟล์ pdf โปรดทราบว่าบัตรนั้นยังไม่สามารถใช้เดินทางได้ จนกว่าผู้เดินทางจะแจ้งวันที่จะใช้ที่เว็บไซต์ www.activateyourpass.com จากนั้นผู้เดินทางจะได้รับบัตรที่จะใช้สำหรับเดินทางในทุก ๆ  ครั้งที่แจ้งวันเดินทาง ผู้เดินทางต้องแสดงบัตรที่ได้รับนี้ที่จุดตรวจ อาจจะพิมพ์บัตรออกมาหรือไม่ก็ได้ (แสดงภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้) บัตรที่เปิดใช้งานแล้วอาจจะขอปิดไว้ก่อน หรือเปลี่ยนวันเดินทางก็ได้ แต่ต้องเปลี่ยนก่อนถึงวันที่แจ้งเดินทาง หากถึงวันที่ระบุไว้จะไม่สามารถเปลี่ยนบัตรได้    
 
การจองที่นั่ง จำเป็นต้องจองที่นั่งเพื่อโดยสารรถไฟ รถบัส เรือบางประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นรถไฟกลาเซียร์เอ็กเพลส รถไฟก็อทฮาร์ทพาโนรามา เอ็กซ์เพรส และรถบัสปาล์ม เอ็กซ์เพรส
 
นโยบายการขอคืนเงิน ต้องขอคืนเงินก่อนจะถึงวันหมดอายุบัตรอย่างน้อย 48 ช.ม. (เวลาทำการ) มีค่าบริการและค่ายกเลิก
Remark Only valid for residents outside Switzerland and Liechtenstein.
หมายเหตุ บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์
x
Your Privacy
We use cookies and similar technologies to help personalise content, tailor and measure ads, and provide a better experience. By clicking Accept all cookies or turning an option on in Cookie Preferences, you agree to this as outlined in our Cookie Policy. To change preferences or withdraw consent, please update your Cookie Preferences.
Accept Cookie