• ● 3-Day Consecutive

  AMOUNT SELECT CLASS PRICE / PERSON PRICE SPECIAL REMARK
  Adult 1st THB 15,750 0
  Adult 2nd THB 9,900 0
  Youth (16-24) 1st THB 11,100 0
  Youth (16-24) 2nd THB 6,950 0
  Total THB 0
  • Children FREE! Children (6-15yr) with a Swiss Family Card / เด็กฟรี! เด็ก (6-15 ปี) ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ถือบัตรสวิสแฟมมิลีคาร์ด
  • Rates may change based on the exchange rate of each day. Rates and conditions of the pass are subject to change until ticket. /  อัตราอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวัน อัตราและเงื่อนไขของบัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะออกตั๋ว
  date_range
  access_time

 
Swiss Travel Pass / สวิส ทราเวิล พาส
      • Explore Switzerland by train bus boat and city transport.  It’s all included in a Swiss Travel Pass. / บัตรสวิสพาสใบเดียวเที่ยวทั่วสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ รถประจำทาง เรือ และเดินทางในเมืองได้ 
      • These transport systems are part of a coordinated and well organized national network with frequent arrivals and departures for easy seamless connections. / บัตรเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดและเดินทางได้ง่าย
      • With a free swiss family card children under 16 travel free with a parent or guardian. / เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ที่เดินทางพร้อมกับพ่อ/แม่หรือผู้ปกครอง สามารถเดินทางได้ฟรีด้วยบัตรสวิสแฟมมิลีคาร์ด - บัตรฟรี!
      • Swiss Travel Pass gives discounts on mountain railways, cable cars and free entry into more than 500 museums. / ลดราคาสำหรับรถไฟขึ้นยอดเขา รถราง และใช้เข้าพิพิธภัณฑ์ฟรีได้มากกว่า 500 แห่ง
      • Pass Includes free mountain excursions to Brunni, Klewenalp, Rigi, Stanserhorn and Stoos. / นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาฟรี! ภูเขาบรูนี่ ภูเขาเคลเวนาลป์ ริกิ สแตนเซอร์ฮอร์น และสทอส
 
Continuous travel / บัตรเดินทางแบบต่อเนื่อง
     Choose to travel continuously on either 3, 4 , 6, 8 or 15 days. / ลือกบัตรเดินทางต่อเนื่อง 3, 4, 6, 8, หรือ 15 วัน
 
Flexible travel / บัตรเดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง
     Choose to travel flexibly between 3, 4, 6, 8 or 15 days. Travel days can be anytime within 1 month of the first date of travel, as written on your pass. / ลือกบัตรเดินทางแบบไม่ต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3, 4, 6, 8, หรือ 15 วัน จะเดินทางวันไหนก็ได้ภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันแรกที่เดินทาง และบันทึกวันที่ลงบนบัตร
 
Validity / อายุของบัตร
     Validity ends at 05.00 hrs. the morning after the pass expiry date. Passes are given a start date at time of purchase. This is the first date of travel and the pass will only be valid from this date. / มื่อถึงวันบัตรหมดอายุ ยังสามารถใช้บัตรได้ถึงเวลาตีห้าของวันรุ่งขึ้น ผู้เดินทางต้องแจ้งวันที่จะใช้บัตรเดินทางวันแรก ซึ่งจะระบุไว้บนบัตร และจะถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันแรกของการเปิดใช้บัตร และบัตรจะมีอายุนับจากวันที่ระบุ
 
Swiss Half Fare Card / บัตรส่วนลดค่าโดยสารสวิสครึ่งราคา
     entitles you to purchase 1st or 2nd class tickets at half fare price on train, bus, boat and most mountain railways in Switzerland. Please note discount can be less in some cases especially on very short routes (urban travel). / ให้สิทธิ์คุณซื้อตั๋วชั้น 1 หรือชั้น 2 ในราคาครึ่งราคาสำหรับรถไฟ รถประจำทาง เรือ และรถไฟบนภูเขาส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ โปรดทราบว่าส่วนลดอาจลดลงได้ในบางกรณี โดยเฉพาะในเส้นทางที่สั้นมาก (การเดินทางในเมือง)
Pass tickets / เงื่อนไข 
Continuous travel Pass / บัตรเดินทางแบบต่อเนื่อง
• A ticket will be attached to your booking confirmation email, in pdf format. You need to present this at point of ticket inspection, either as a printout or on a mobile device. / จะส่งบัตรให้พร้อมกับอีเมลยืนยันการจองในรูปแบบไฟล์ pdf ผู้เดินทางต้องแสดงที่จุดตรวจ อาจจะพิมพ์บัตรออกมาหรือไม่ก็ได้ (แสดงภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้)
 
Flexible travel Pass / บัตรเดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง
• A ticket will be attached to your booking confirmation email, in pdf format. Please note that this is a receipt and not a valid travel document. You need to activate your travel days on www.activateyourpass.com. You will then receive a valid ticket for each activated travel day. You need to present these at point of ticket inspection, either as a printout or on a mobile device. Activated tickets can be deactivated or changed any number of times prior to the selected day of travel. On the selected day of travel, an activated ticket cannot be changed. / จะส่งบัตรให้พร้อมกับอีเมลยืนยันการจองในรูปแบบไฟล์ pdf โปรดทราบว่าบัตรนั้นยังไม่สามารถใช้เดินทางได้ จนกว่าผู้เดินทางจะแจ้งวันที่จะใช้ที่เว็บไซต์ www.activateyourpass.com จากนั้นผู้เดินทางจะได้รับบัตรที่จะใช้สำหรับเดินทางในทุก ๆ  ครั้งที่แจ้งวันเดินทาง ผู้เดินทางต้องแสดงบัตรที่ได้รับนี้ที่จุดตรวจ อาจจะพิมพ์บัตรออกมาหรือไม่ก็ได้ (แสดงภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้) บัตรที่เปิดใช้งานแล้วอาจจะขอปิดไว้ก่อน หรือเปลี่ยนวันเดินทางก็ได้ แต่ต้องเปลี่ยนก่อนถึงวันที่แจ้งเดินทาง หากถึงวันที่ระบุไว้จะไม่สามารถเปลี่ยนบัตรได้   
 
Seat Reservations / การจองที่นั่ง
A seat reservation and/or supplement is required to travel on some trains buses boats such as the Glacier Express, Gotthard Panorama Express and Palm Express. / จำเป็นต้องจองที่นั่งเพื่อโดยสารรถไฟ รถบัส เรือบางประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นรถไฟกลาเซียร์เอ็กเพลส รถไฟก็อทฮาร์ทพาโนรามา เอ็กซ์เพรส และรถบัสปาล์ม เอ็กซ์เพรส
 
Refunds policy / นโยบายการขอคืนเงิน
Refundable up to 48 hours (office hours) before 'valid from' date with cancellation and service fees. /  ต้องขอคืนเงินก่อนจะถึงวันหมดอายุบัตรอย่างน้อย 48 ช.ม. (เวลาทำการ) มีค่าบริการและค่ายกเลิก
 
Remark / หมายเหตุ
Only valid for residents outside Switzerland and Liechtenstein. / บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์
 
x
Your Privacy
We use cookies and similar technologies to help personalise content, tailor and measure ads, and provide a better experience. By clicking Accept all cookies or turning an option on in Cookie Preferences, you agree to this as outlined in our Cookie Policy. To change preferences or withdraw consent, please update your Cookie Preferences.
Accept Cookie