ดู T.V. Air Bookings, Bangkok (Chidlom Office) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Chidlom Office (Open Mon-Sat 10.30-19.00 hrs.)
2nd Fl., Central Chidlom Dept., Store, Ploenchit Rd., Bangkok 10330
Tel. (66) 02 2556950/2 Fax (66) 02 2556953 Email: chidlom@tvair.co.th
สำนักงานชิดลม (เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ 10.30 – 19.00 น.)
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 02 2556950/2 แฟกซ์ (66) 02 2556953 อีเมล chidlom@tvair.co.th